Wojciech Papier - Prezes

Anna Rusak - Sekretarz

Sławomir Długołęcki - Członek Zarządu

Aneta Kwiatkowska - Członek Zarządu

Anna Stachowicz - Członek Zarządu

UMiG Busko Zdrój Zadanie publiczne "Popularyzacja sportu oraz szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w dziedzinie pływanie" jest współfinansowane ze środków Gminy Busko-Zdrój