• amelka
 • buskowianka
b_300_250_16777215_00_images_letnia-akademia-pywania.png

Już trzeci rok z rzędu wakacje to czas na naukę i doskonalenie pływania - dzięki dofinansowaniu ze środków Powiatu Buskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Unia w tym roku również jest organizatorem Letniej Akademii Pływania.

Zapisy na zajęcia prowadzone będą w dwóch terminach:

- od 22 do 30 czerwca - dla grupy, której zajęcia odbywać się będą w terminie 1 - 24 lipca 2020r.
- od 27 lipca do 9 sierpnia - dla grupy, której zajęcia odbywać się będą w terminie 10 - 31 sierpnia 2020r.

W tym roku zapraszamy dzieci w wieku 6 - 8 lat z podstawowymi umiejętnościami pływackimi z terenu Powiatu Buskiego. Zajęcia odbywać się będą 3 razy w tygodniu.

 

Nabór na zajęcia polega na wysłaniu maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w temacie wpisując LETNIA AKADEMIA PŁYWANIA - ZGŁOSZENIE, w treści wpisując imię i nazwisko dziecka, wiek i numer telefonu kontaktowego. W wiadomości zwrotnej otrzymacie Państwo kartę zgłoszenia i deklarację.

Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń!

 


LETNIA AKADEMIA PŁYWANIA 2020
REGULAMIN

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w zajęciach sportowych pn. "Letnia Akademia Pływania" współfinansowanych ze środków Powiatu Buskiego
 2. Organizatorem zajęć jest Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy UNIA przy Pływalni Miejskiej w Busku-Zdroju.
 3. Zajęcia w ramach "Letniej Akademii Pływania" polegać będą na nauce i doskonaleniu umiejętności pływackich dzieci z terenu Powiatu buskiego.
 4. Udział z zajęciach jest bezpłatny.
 5. Udział w zajęciach jest jednoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu. Nie zastosowanie się do jego treści oznacza usunięcie uczestnika z zajęć.

 

 • 2

NABÓR NA ZAJĘCIA, TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ:

 1. Zajęcia odbywać się będą w dwóch terminach.

- pierwszy termin: od 1 do 22 lipca 2020r.
- drugi termin: od 10 do 31 sierpnia 2020 r.

 1. Nabór na zajęcia odbywać się będzie osobno dla każdego terminu zajęć i będzie przeprowadzany w terminach:
  - nabór na pierwszy termin zajęć: od 22 do 30 czerwca 2020r.
  - nabór na drugi termin zajęć: od 27 lipca do 9 sierpnia 2020r.
 2. Zajęcia realizowane będą na Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju,
  Grotta 3 a
 3. Zajęcia odbywać się będą 3 razy w tygodniu. O dokładnych godzinach zajęć uczestnicy zostaną powiadomieni wiadomością SMS.

 

 1. Zapisy na zajęcia odbywają się przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  w temacie wiadomości wpisując LETNIA AKADEMIA PŁYWANIA - ZGŁOSZENIE.
  W treści wiadomości wpisując imię i nazwisko dziecka, wiek oraz nr telefonu kontaktowego.
  W wiadomości zwrotnej zostanie wysłana karta zgłoszenia oraz deklaracje RODO i COViD.


 • 3

ZASADY UCZESTNICTWA:

 

 1. Uczestnikiem zajęć może być dziecko w wieku 6 - 8 lat mieszkające na terenie Powiatu Buskiego.
 2. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie przez uczestnika podstawowych umiejętności pływackich i oswojenie z wodą.
 3. Ilość uczestników zajęć jest ograniczona.
 4. Zapisy na zajęcia odbywać się będą według kolejności zgłoszeń.
 5. W przypadku większej ilości zgłoszeń możliwe jest prowadzenie listy rezerwowej. Osoby z listy rezerwowej zostaną przyjęci na zajęcia w przypadku rezygnacji lub usunięcia z listy uczestnika.
 6. Rodzic / opiekun prawny zobowiązany jest do wypełnienia karty zgłoszenia wraz z deklaracją RODO i deklaracją dotyczącą stanu epidemii na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i dostarczenie dokumentów do organizatora przed pierwszymi zajęciami.

 

 • 4

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA:

 1. Uczestnik ma prawo do:
 2. bezpłatnego udziału w zajęciach,
 3. opieki instruktorskiej w trakcie prowadzonych zajęć,
 4. Uczestnik ma obowiązek:
 5. systematycznego uczestnictwa w zajęciach
 6. podporządkowania się poleceniom instruktora oraz ratowników WOPR
 7. punktualnego stawiania się na miejsce zbiórki
 8. przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących na pływalni.

 

 • 5

SKREŚLENIE Z LISTY UCZESTNIKÓW:

 1. Skreślenie z listy uczestników zajęć może nastąpić w przypadku:
 2. powtarzających się zachowań uczestnika zagrażających bezpieczeństwu jego i innych,
 3. nie podporządkowania się poleceniom instruktora lub/oraz ratowników WOPR

 

 • 6

OPIEKA NAD UCZESTNIKAMI:          

 1. Podczas prowadzenia zajęć opiekę nad uczestnikami sprawuje instruktor prowadzący zajęcia.
 2. Po zakończeniu zajęć, rodzic / opiekun prawny uczestnika zajęć zobowiązany jest zapewnić dziecku opiekę i bezpieczny powrót do domu.
 3. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

 • 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego UNIA.
 2. Wszelkie pytania kierować można do MUKS UNIA: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

UMiG Busko Zdrój "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w dyscyplinie sportowej pływanie" jest współfinansowane ze środków Gminy Busko - Zdrój "