• amelka
 • buskowianka

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Przydatne Strony

 

Sponsorzy

 Mastergrupa

 

 marek

b_300_250_16777215_00_images_LETNIA-AKADEMIA-PYWANIA.png

Zapraszamy na Letnią Akademię Pływania! Zajęcia z doskonalenia pływania odbywać się będą w lipcu i sierpniu w godzinach popołudniowych. Zgłoszenia (do 30 czerwca 2019) prosimy kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ilość miejsc ograniczona!

 

 

 

 

 

 

LETNIA AKADEMIA PŁYWANIA


REGULAMIN

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w zajęciach sportowych pn. "Letnia Akademia Pływania"
 2. Organizatorem zajęć jest Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy UNIA przy Pływalni Miejskiej w Busku-Zdroju.
 3. Zajęcia odbywać się będą na Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju,
  Grotta 3a przez okres wakacji (lipiec - sierpień 2019), 5 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych.
 4. Zajęcia prowadzone będą przez instruktora pływania i polegać będą na szkoleniu technik pływackich i ogólnym doskonaleniu pływania u uczestników.
 5. Udział z zajęciach jest bezpłatny.
 6. Udział w zajęciach jest jednoznaczny z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem. Nie zastosowanie się do jego treści oznacza usunięcie uczestnika z zajęć.

 

§ 2

ZASADY UCZESTNICTWA:

 1. Nabór na zajęcia prowadzony jest do dnia 30.06.2019 do godziny 23:00.
 2. Uczestnikiem zajęć może być dziecko w wieku 7 - 16 lat mieszkające na terenie Powiatu Buskiego.
 3. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie przez uczestnika umiejętności pływania, rozumianej jako samodzielne przepłynięcie dystansu 50 m (bez deski, koła, motylków itp.)
 4. Ilość uczestników zajęć jest ograniczona.
 5. Zapisy na zajęcia odbywać się będą według kolejności zgłoszeń.
 6. W przypadku większej ilości zgłoszeń możliwe jest prowadzenie listy rezerwowej. Osoby z listy rezerwowej zostaną przyjęci na zajęcia w przypadku rezygnacji lub usunięcia z listy uczestnika.
 7. Rodzic / opiekun prawny zobowiązany jest do wypełnienia karty zgłoszenia wraz z deklaracją RODO i dostarczenie dokumentów do organizatora przed pierwszymi zajęciami.

 

  § 3

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA:

 1. Uczestnik ma prawo do:
 2. bezpłatnego udziału w zajęciach,
 3. opieki instruktorskiej w trakcie prowadzonych zajęć,
 4. opuszczenia maksymalnie 4 zajęć, po uprzednim powiadomieniu instruktora o nieobecności,
 5. Uczestnik ma obowiązek:
 6. systematycznego uczestnictwa w zajęciach
 7. podporządkowania się poleceniom instruktora oraz ratowników WOPR
 8. punktualnego stawiania się na miejsce zbiórki
 9. przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących na pływalni.

 

  § 4

SKREŚLENIE Z LISTY UCZESTNIKÓW:

 1. Skreślenie z listy uczestników zajęć może nastąpić w przypadku:
 2. opuszczenia więcej niż 4 godzin zajęć w całym cyklu,
 3. powtarzających się zachowań uczestnika zagrażających bezpieczeństwu jego i innych,
 4. nie podporządkowania się poleceniom instruktora lub/oraz ratowników WOPR

 

§ 5

OPIEKA NAD UCZESTNIKAMI:              

 1. Podczas prowadzenia zajęć opiekę nad uczestnikami sprawuje instruktor prowadzący zajęcia.
 2. Po zakończeniu zajęć, rodzic / opiekun prawny uczestnika zajęć zobowiązany jest zapewnić dziecku opiekę i bezpieczny powrót do domu.
 3. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego UNIA.
 2. Wszelkie pytania kierować można do MUKS UNIA: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

UMiG Busko Zdrój "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w dyscyplinie sportowej pływanie" jest współfinansowane ze środków Gminy Busko - Zdrój "