• Mistrzostwa 30 listopada
b_300_250_16777215_00_images_maraton-GRAFICZKA.jpg

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem III Buskiego Maratonu Pływackiego

 

 

 

 

 

REGULAMIN

 „III  Buski   Maraton  Pływacki”

na Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju

 1. ORGANIZATOR ZAWODÓW
 • Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju, ul. Grotta 3A, zwany dalej BOSIR,
 • Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „UNIA”.
 1. BIURO ZAWODÓW

Pływalnia Miejska im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju, ul. Grotta 3A

 1. CEL ZAWODÓW:
 • uczczenie „100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości”
 • popularyzacja pływania jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu
 • popularyzacja pływania wśród osób w różnym wieku
 • promocja Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju,
 • promocja Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „UNIA”.
 1. PATRONAT ZAWODÓW

Waldemar Sikora - Burmistrz Miasta i Gminy Busko - Zdrój.       

 1. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
 • Zawody odbędą się 10 listopada 2018r. w godz. 900 ÷ 1500 na basenie Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju, ul. Grotta 3A, która jako nieruchomość komunalna stanowi własność Gminy Busko-Zdrój i na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój Znak: GNMW.6844.1.12012 z dnia 18.07.2012r. pozostaje w trwałym zarządzie Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju,
 • Gmina Busko-Zdrój posiada dla obiektu opisanego w ust. 1 aktualną polisę ubezpieczenia OC.
 • BOSIR zapewnia w trakcie zawodów pływackich pełną obsługę ratowników WOPR oraz sprawne działanie wszystkich  urządzeń technicznych.
 1. UCZESTNICTWO W  ZAWODACH
 • Zawodnik zgłaszający do zawodów swoją osobę przyjmuje do wiadomości, że udział w maratonie pływackim jest dobrowolny, wyłącznie na własne ryzyko i wiąże się z wysiłkiem fizycznym, co może skutkować niemożliwymi do przewidzenia w chwili obecnej czynnikami ryzyka i w związku z powyższym zobowiązany jest do podpisania odpowiedniego zgłoszenia/oświadczenia, które należy złożyć do godz. 900 dnia 10.11.2018r., do Naczelnika Zawodów na Pływalni Miejskiej Stefana Komendy w Busku-Zdroju, ul. Grotta 3A.
 • Osoba zgłaszająca do zawodów dziecko, którego jest rodzicem lub prawnym opiekunem, przyjmuje do wiadomości, że udział jego dziecka w maratonie pływackim jest dobrowolny, wyłącznie na własne ryzyko i wiąże się z wysiłkiem fizycznym, co może skutkować niemożliwymi do przewidzenia w chwili obecnej czynnikami ryzyka i w związku z powyższym zobowiązana jest do podpisania odpowiedniego zgłoszenia/oświadczenia, które należy złożyć do godz. 900 dnia 10.11.2018r., do Naczelnika Zawodów na Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju, ul. Grotta 3A.
 • Zawody rozgrywane są w kategoriach:
 • kategoria dziecięca – wiek do 9 lat skończonych włącznie, bez podziału na płeć,
 • kategoria dziecięca – wiek 10 do 11 lat skończonych włącznie, bez podziału na płeć,
 • kategoria młodzieżowa – wiek 12 do 13 lat skończonych włącznie, bez podziału na płeć,
 • kategoria open kobiet – wiek 14 do 35 lat skończonych włącznie,
 • kategoria open mężczyzn – wiek 14 do 35 lat skończonych włącznie,
 • kategoria Masters – wiek od 36 lat skończonych włącznie, bez podziału na płeć,
  Każdy zawodnik bierze udział w zawodach w stroju kąpielowym i czepku pływackim.
 1. PROGRAM ZAWODÓW
 • zbiórka zawodników na plaży basenu i przydzielenie torów w godz. 900 ÷ 955
 • start do maratonu o 1000
 • zakończenie maratonu o 1400
 • ogłoszenie wyników, dekoracja zwycięzców w godz. 1415 ÷ 1445 .
 1. PRZEPISY TECHNICZNE
 • Funkcję Naczelnika Zawodów pełni Pan mgr Adrian Szumilas.
 • Zawodników podczas zawodów sędziuje 6 sędziów torowych wyznaczonych przez Sędziego Głównego.
 • Zawodnik otrzymuje numer startowy i zostaje przypisany do jednego z 6 torów.
 • Po starcie zawodnik płynie na przydzielonym torze, po przepłynięciu całej długość basenu (25m) dokonuje nawrot i płynie w następna długość basenu, itd.
 • Aby długość basenu została zaliczona przez sędziego toru każdy zawodnik przy nawrocie musi dotknąć murka wyznaczającego koniec basenu.
 • Każdy zawodnik maratonu może skorzystać z max. 7 przerw w pływaniu na posiłki regeneracyjne, które każdorazowo zawodnik musi zgłosić u sędziego toru.
 • Każdorazowy powrót do pływania po przerwie regeneracyjnej, zawodnik musi zgłosić u sędziego toru.
 • Zwycięzcą w poszczególnych kategoriach zostaje zawodnik, który w ciągu 4 godz. przepłynie łącznie najdłuższą odległość.

     8. NAGRODY I SPRAWY FINANSOWE

 1. Koszty organizacyjne pokrywa organizator.
 2. Trzech najlepszych zawodników w każdej kategorii otrzyma medale i nagrody rzeczowe.
 3. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymają medale za uczestnictwo w maratonie.

POSTANOWIENIA   KOŃCOWE

 1. Koszty organizacyjne pokrywa organizator.
 2. Za zaistniałe wypadki niezawinione przez organizatora, organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Za rzeczy pozostawione bez opieki lub zaginione organizator nie odpowiada.
 4. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje organizator.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
 6. Podczas maratonu pływackiego wszystkich zawodników obowiązuje również Regulamin Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju.

UMiG Busko Zdrój "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w dyscyplinie sportowej pływanie" jest współfinansowane ze środków Gminy Busko - Zdrój "